İşyerindeki çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ve çevre şartlarını dikkate alıp;

• Olması muhtemel acil durumları değerlendirerek,

• Çalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek tüm olası acil durumları belirleyerek,

• Meydana gelebilecek acil durumların etkilerini önleyici ve sınırlayıcı tedbirler alarak,

• Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli ölçümleri ve değerlendirmeleri yaparak,

• Koruma, kurtarma, Söndürme ve ilkyardım konularında işyerinin durumuna göre, çalışanlara eğitim verilerek,

• Acil durumlara hazırlanmak maksadıyla tatbikatlar yaparak,

öncelikle çalışanın sağlığını ve güvenliğini daha sonra çevreyi koruyan Acil durum eylem planı hazırlanır.